Nalepnice za izloge u obliku

nalepnice-za-izloge

Nalepnice za izloge sečene u obliku

Veliki broj firmi brendira svoj izlog tako što izbegava da prekrije kompletan izlog, odnosno kompletnu površinu izloga, već ga izbrendira tako što koriste nalepnice za izloge sečene u obliku: logo, natpis ili neki drugi detalj koji zalepe na odredjeni deo izlogaako i tako iskoriste da prikažu unutrađnji deo lokala, a u isto vreme i istaknu bitnu informaciju. Nalepnice za izloge sečene u obliku možete zalepiti na vaš izlog veoma lako. Pošaljite nam pripremu ili vam možemo mi odraditi dizajn i nakon toga ćemo vam pripremiti nalepnicu da je sa lakoćom zalepite na vas izlog.

Možemo vam ponuditi mogućnost i naše montaže, ako smatrate da vam je potrebna.

nalepnice-za-izloge-nalepnice-za-butke
nalepnice-za-izloge-nalepnice-za-agencije
nalepnice-za-izloge-nalepnice-za-radnje
nalepnice-za-izloge-nalepnice-za-restorane-kafice

KATOVANA SLOVA ZA IZLOGE

Katovana slova se dobijaju tako što se na PVC folji odštampa teks i nakon toga mašinski iskatuju. Kako slova tako se na isti način mogu katovati i ostali elementi u onosno na zadatu komandu kao što je logo ili neki vaši elementi koji opisuju vašu firmu. Katovana slova su idealni vid reklamiranja ako nemate neke druge grafičke elemente koje bi ste želeli da istaknete, iz razloga što na taj nači ne pokrivate unutrašnjost lokala. Za prenošenje katovanih slova na izlog koristi se transver-prenosiva folija, koja se nakon prenetih slova skida.

katovana-slova-za-izloge
katovana-slova-za-izloge-kafice
katovana-slova-za-izloge-lokala
katovana-slova-za-izloge-restorane

PRIPREMA NALEPNICA ZA SEČENJE U OBLIKU

Da bi dobili nalepnicu u nekom obliku, potrebno je da natpis, logo ili bilo koji drugi element bude u vektorskom fajlu ili da se iscrta linija sečenje po kojoj će kasnije cut mašina seći nalepnicu. Materijal koji se koriti za izradu nalepnica za izloge je visoko kvalitetna PVC folija. Nakon adekvatno odradjene pripreme, fajl se digitalnom štampom prenosi na foliju, gde se kasnije katuje odnosno seče.